Finansal Danışmanlık &
İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı
 
ANA SAYFA FİRMA PROFİLİ FİNANSAL DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI İLETİŞİM
 
İnsan Kaynakları
 
 
İK Yönetimi Danışmanlığı
Bilimsel Çözümler
İK Hedefleri
İK Hizmetleri
Bilimsel Çözümler

Şirketlerin vizyon ve misyonunu belirleyen en önemli faktör insan kaynakları yönetimidir. Günümüzde şirketleri birbirinden ayıran en önemli özellik personel yapısı, personel yapılanması ve personel yönetimi olarak ön plana çıkmaktadır.

Buradaki en ciddi risk ise işe alım süreci ile başlayan ve personelin eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi, değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi süreçlerinin, şirketlerde uzman ve yetkin olmayan kişiler tarafından yapılmaması veya insan kaynağı yönetimine şirket bünyesinde gereken önemin verilmemesidir.

İnsan Kaynağı Yönetimi Danışmanlığı (İKYD) hizmeti alan ve yapılanmasını bir alanda geliştiren şirketlerin rekabet gücü artmakta, marka algısı güçlenmekte ve verimliliği artmaktadır.

Master Grup Ltd. Şti. firma veya kurumların vizyon ve misyonları doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu iş gücünü en optimal biçimde meydana getirmek, motive etmek, geliştirmek, ödüllendirmek ve devamlılığını sağlamak için plan, program ve stratejileri belirler ve uygular. Bunu akademik altyapısı sayesinde, bilimsel metotları kullanarak gerçekleştirir.

Master Grup
İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı (İKYD) ile firma veya kurumlarda;

 İş süreçleri kısalır.
 İşçilik maliyeti azalır.
 İş gücü devri oranı azalır.
 İşe devamsızlık azalır.
 Çalışan sadakati artar.
 Hatalı üretim azalır.
 Ürün-hizmet kalitesi artar.
 Moral ve motivasyon artar.
 İş yeri atmosferi iyileşir.
 İşletmenin rekabet edilebilirliği artar.

 
 
 
Alacaatlı Mahallesi 3346. Cadde İncek Odak Avm. No:60 Kat:1 Daire:22 Çankaya / Ankara
Tel: 0312 440 66 51   •  Faks: 0312 440 61 51   •  Web: www.mastergrup.com   •   E-Posta: [email protected]